Význam doplňkové číslice za značkou oceli pro tepelné zpracování dle ČSN

Doplňková číslice Stav oceli, daný tepelným zpracováním
0 Tepelně nezpracovaný
1 Normalizačně žžíhaný
2 ŽŽíhaný (s uvedením způsobu žžíhání)
3 ŽŽíhaný na měkko
4 Kalený, nebo kalený a popoušštěný při nízkých teplotách, nebo při rozpouštěcím žžíhání (jen u austenitických ocelí)
5 Normalizačně žžíhaný a popoušštěný
6 Zuššlechtěný na dolní pevnost obvyklou u přísluššné oceli
7 Zuššlechtěný na střední pevnost obvyklou u přísluššné oceli
8 Zuššlechtěný na horní pevnost obvyklou u přísluššné oceli
9 Stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8
(zpracovaný dle zvlṚtního ujednání)

Symboly pro tepelné zpracování dle EN

Symbol Význam
+A Žíhaný na měkko
+AC Žíhaný na globulární karbidy 
+AR Válcovaný (bez jakýchkoliv podmínek válcování nebo tepelně zpracovaný) 
+AT Rozpouštěcí žíhaný 
+C Zpevněný za studena 
+Cnnn Zpevněný za studena na minimální pevnost v tahu v nnn MPa. 
+CR  Válcovaný za studena
+DC Stav podle předpisu objednavatele 
+FP Zpracovaný žíháním na ferit-perlit a tvrdost
+HC Válcovaný za tepla a zpevněný za studena 
+I Isotermicky zpracovaný 
+LC Lehce přetaený za studena případně převálcovaný za studena 
+M Termomechanicky tvářený 
+N Normalizačně žíhaný nebo norm. válcovaný 
+NT Normalizačně žíhaný a popouštěný 
+P Precipitačně vytvrzený 
+Q Kalený 
+QA Kalený na vzduchu 
+QO Kalený v oleji 
+QT Zušlechtěný 
+QW Kalený ve vodě 
+RA Žíhaný rekrystaličně
+S Zpracovaný na střihatelnost za studena 
+T Popouštěný 
+TH Zpracovaný na rozmezí tvrdosti 
+U Nezpracovaný 
+WWW Zpracovaný za tepla 

Stáhnout ve formátu PDF