Ocel k zušlechťování ČSN 12060, C55

Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování.

Vhodné použití

Uklidněná ocel vhodná na hřídele turbokompresorů, karuselů, zalomené a jiné hřídele, ozubená kola a věnce, plunžry lisů, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, pojistky, západky, držáky, šrouby, páky, destičky abnormálních řetězů, různé spojovací součásti apod. Pružiny, konstrukční elementy lisovacího nářadí. Na méně namáhané hřídele silničních vozidel. Na součásti strojů, které mají vzdorovat opotřebení (ozubené věnce, vřetena vrtaček). Svařitelnost obtížná.

Chemické složení

Prvek C Mn Si P S Cr Ni Cu
Obsah
[hm. %]
min 0,52 0,5 0,15
max 0,6 0,8 0,4 0,04 0,04 0,25 0,3 0,4